Så kan den sexuella hälsan och rättigheterna för kvinnor som lever med hiv stärkas

Otydliga förhållningsregler och kunskapsbrist inom vården kan leda till att kvinnor som lever med hiv får för lite stöd under viktiga delar av livet. Det visar en ny rapport.