Myndighetsgemensamma pressträffarna upphör

De myndighetsgemensamma regelbundna pressträffarna om covid-19 som pågått sedan den 4 mars 2020 upphör. Myndigheternas talespersoner kommer även fortsättningsvis att finnas tillgängliga för media.